2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Asia Tour  |  August 2015

15.08. - 19.08.2015 Jelajah Malaysia     (2.2, MAS)
23.08. - 27.08.2015 Tour of Borneo     (2.2, MAS)
24.08. - 28.08.2015 Presidency Tour     (2.2, IRN)