Tour d'Egypte (EGY), 2000, Kategorie: 2.5

06.03.2000: Prolog (Einzelzeitfahren)

1. Lupeikis, Remigius  (Mroz - Supradyn Witaminy)

06.03.2000: 1. Etappe

1. Lupeikis, Remigius  (Mroz - Supradyn Witaminy)

07.03.2000: 2. Etappe

1. Lavrenenko, Sergey  ()

08.03.2000: 3. Etappe

1. Wadecki, Piotr  (Mroz - Supradyn Witaminy)

09.03.2000: 4. Etappe

1. Wadecki, Piotr  (Mroz - Supradyn Witaminy)

10.03.2000: 5. Etappe

1. Wadecki, Piotr  (Mroz - Supradyn Witaminy)

11.03.2000: 6. Etappe

1. Wadecki, Piotr  (Mroz - Supradyn Witaminy)

12.03.2000: 7. Etappe

1. Lupeikis, Remigius  (Mroz - Supradyn Witaminy)

12.03.2000: Gesamtwertung

1. Lupeikis, Remigius  (Mroz - Supradyn Witaminy)