Memorial Oleg Dyachenko (RUS), 2008, Kategorie: 1.2

03.05.2008: Endergebnis

1. Kritskiy, Timofey  (Katyusha) 0:00:00
2. Komkov, Daniil  (Katyusha) 0:00
3. Kosyakov, Dmitry  (Katyusha) 0:00