GS II 2004

Legia Koloezdachen Klub Nesebar (NES)

Telefon +359-554-25507
Telefax +359-554-25507
E-Mail mitko.yankov@infotel.bf
Team-Manager Lyubomir Ivanov Zoggrafsky
Sportlicher Leiter Ivan Slavov Petrov, Stoyan Todorov Hristov

Erfolge 2004