2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Asia Tour  |  November 2008

08.11. - 09.11.2008 Tour de Okinawa     (2.2, JPN)
11.11. - 19.11.2008 Tour of Hainan     (2.1, CHN)
23.11. - 05.12.2008 Tour d'Indonesia     (2.2, INA)