VN Kranja - Memorijal Filipa Majcna (SLO), 2009, Kategorie: 1.1