GP Internacional Mitsubishi (POR), 2001, Kategorie: 2.4