2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Africa Tour  |  November 2012

07.11.2012 Champ. Continentaux d'Afrique CLM par équipe/African Continental Cham. Team TT     (CC, 000)
09.11.2012 Champ. Continentaux Afrique CLM/African Continental Champ.TT     (CC, 000)
11.11.2012 Champ. Continentaux Afrique - en ligne/ African Continental Champ. - ind. RR     (CC, 000)
18.11. - 25.11.2012 Tour of Rwanda     (2.2, RSA)