Grand Prix of Sochi (RUS), 2008, Kategorie: 2.2

19.04.2008: 1. Etappe , 165.0 km

1. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 3:56:35
2. Shcherbakov, Sergey  () 0:00
3. Novikov, Nikita  (Katyusha) 0:02
4. Afonin, Anton  () 0:23
5. Sheydyk, Oleksandr  (ISD-Sport-Donetsk) 0:23
6. Kondrut, Vitaliy  (ISD-Sport-Donetsk) 1:20
7. Chuchulin, Roman  (ISD-Sport-Donetsk) 1:20
9. Bespalov, Alexander  () 1:37

20.04.2008: 2. Etappe , 149.0 km

2. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 0:16
3. Klimov, Roman  (Katyusha) 0:21
4. Bespalov, Alexander  () 0:31
5. Kostyuk, Denys  (ISD-Sport-Donetsk) 0:34
7. Novikov, Nikita  (Katyusha) 1:14
8. Solomennikov, Andrey  (Katyusha) 1:31
9. Klyuev, Konstantin  () 1:33

21.04.2008: 3. Etappe , 128.0 km

1. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 3:29:32
2. Kudashev, Denis  () 0:00
3. Klimov, Roman  (Katyusha) 0:00
4. Kostyuk, Denys  (ISD-Sport-Donetsk) 0:15
6. Sheydyk, Oleksandr  (ISD-Sport-Donetsk) 0:15
7. Novikov, Nikita  (Katyusha) 0:21
8. Antonov, Mikhail  (Katyusha) 0:29
9. Agarkov, Yuriy  (ISD-Sport-Donetsk) 0:34
10. Solomennikov, Andrey  (Katyusha) 0:34

22.04.2008: 4. Etappe , 11.0 km (Einzelzeitfahren)

1. Klimov, Roman  (Katyusha) 0:17:25
2. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 0:13
3. Kostyuk, Denys  (ISD-Sport-Donetsk) 0:29
4. Bespalov, Alexander  () 1:01
6. Sheydyk, Oleksandr  (ISD-Sport-Donetsk) 1:09
7. Komkov, Daniil  (Katyusha) 1:12
9. Kosyakov, Dmitry  (Katyusha) 1:28
10. Kondrut, Vitaliy  (ISD-Sport-Donetsk) 1:28

23.04.2008: 5. Etappe , 109.0 km

2. Mykhaylov, Rostislav  (ISD-Sport-Donetsk) 0:05
3. Yugov, Anatoliy  (ISD-Sport-Donetsk) 0:13
5. Kostyuk, Denys  (ISD-Sport-Donetsk) 1:28
6. Klimov, Roman  (Katyusha) 1:33
8. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 1:33
9. Antonov, Mikhail  (Katyusha) 1:50
10. Kritskiy, Timofey  (Katyusha) 1:50

23.04.2008: Gesamtwertung

1. Müller, Dirk  (Team Sparkasse) 14:24:29
2. Klimov, Roman  (Katyusha) 2:44
4. Novikov, Nikita  (Katyusha) 3:19
5. Sheydyk, Oleksandr  (ISD-Sport-Donetsk) 3:43
6. Kostyuk, Denys  (ISD-Sport-Donetsk) 3:44
7. Rudaskow, Sergei  () 5:04
9. Afonin, Anton  () 5:42
10. Kosyakov, Dmitry  (Katyusha) 6:22