GS I 2001

Euskatel - Euskadi (EUS)

Telefon +34-94-4278364
Telefax +34-94-4277473
E-Mail adeuskadi@euskalnet.net
Team-Manager Miguel Madariaga Barinaga
Sportlicher Leiter Julian Gorospe Artabe, Ruben Gorospe Artabe